O projektu

Partneri:

 • Javna Zaklada Centra za Poduzetništvo županije Šomođ
 • VIDRA- Regionalna razvojna agencija Virovitičke-podravske županije
 • Grad Koprivnica
 • Grad Barč

Partneri

 

Period implementacije:

1. ožujka 2015.-29.veljače 2016.

 

Cilj projekta:

Kreiranje i promocija prekograničnih turističkih paketa prekogranične regije temeljem regionalnih, kulturnih i povijesnih karakteristika prekogranične regije te jačanje bolje tržišne pozicije u turizmu.

 

Konkretni ciljevi:

 • uspostavljena suradnja između pružatelja turističkihusluga
 • ojačati veze između pružatelja turističkih usluga i turističkih agencija
 • promovirati općenitu zajedničku turističku ponudu
 • potaknuti investicije u turizmu

 

Glavni aktivnosti projekta:

 • Kreirana baza o pružateljima turističkih usluga Južne Šomođske, Virovitičke-Podravinske i Koprivničke-Križevačke županije. Baza sadrži pored glavnih podataka o turističkim uslugama i važne informacije za posjetitelja: opis i značajke usluga, radno vrijeme, jezike koje govore pružatelji usluga, ponuda programa. Kroz djelatnosti napravimo jedinstvenu turističku bazu.
 • Koristeći bazu napravljena je web stranica o turističkoj ponudi regije. Elementi sadržaja web stranice: opis regije, predstavljanje pružatelja usluge, (pisane informacije, video spotovi, fotografije), važne informacije o zajedničkom programu, ponuda programa, savjeti za putovanje
 • Napravljena aplikacija uz web stranicu. Uz pomoć aplikacije posjetitelji se izravno mogu povezivati u informacijsku bazu koja značajno proširuje broj korisnika, i olakšava dostupnost podataka
 • Napravljeni prekogranični programski paketi koji sadrže i mađarske i hrvatske usluge. Pored unaprijed napravljenih paketa  baza pruža mogućnost kreiranja usluge prema individualnim potrebama.
 • Turistička promocija regije, u ovom okviru:
  • Organizacija studijskih putovanja za pružatelje usluga radi upoznavanja s primjerima dobre prakse.
  • Izrada video spotova o pružateljima turističkih uslugao.
  • Organizacija studijskih putovanja za turističke agencije i medije s ciljem predstavljanja regije.
  • Organizacija konferencija i radionice te treninga za razvoj komunikacijskih kompetencija, te poticanje mladih na pokretanje posla u području turizma
  • Zajedničko sudjelovanje na izložbama, sajmovima.

 

Vizija projekta:

Stvaranje jedinstvene turističke destinacije regije uz rijeku Dravu temeljene na održivim i kompleksnim turističkim paketima kreiranih temeljem prekograničnih prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti.

 

Proračun projekta:

Doprinos EU153.198,32 €
Nacionalno sufinanciranje (HU)8.660,- €
Vlastiti doprinos partnera18.357,03 €
Ukupno180.233,35 €

App Store

Google Play

Windows Phone